Adeegyada gaarka ah

Kiisaska gaarka ah

Sida loo doorto sawirka saxda ah

h (1)
h (2)
h (3)

Adeegyadayada

11
22
33

Adeegyadayada

11
22
33
e (1)
e (2)